Rozhraní APEP (Česká správa sociálního zabezpečení)

Rozhraní APEP


Rozhraní APEP (VREP) slouží pro příjem elektronických podání (e-Podání), která mají být automatizovaně zpracována.

K dispozici jsou dva různé způsoby komunikace:

 • rozhraní POX („plain old XML“, XML over HTTPS)
  Dostupné prostřednictvím služeb:
  https://t-epodani.cssz.cz/VREP/submission
  https://t-epodani.cssz.cz/VREP/poll
 • rozhraní webových služeb
  Dostupné prostřednictví služby:
  https://t-epodani.cssz.cz/VREP/ws/public.svc
  WSDL dokument: https://t-epodani.cssz.cz/VREP/ws/APEP.wsdl